UFO trafikkskole

Her klikker du for klasse A og B

UFO Trafikkskole så dagens lys i 2002, da fem ledende trafikkskoler i Kristiansand slo seg sammen og dannet Sørlandets største trafikkskole.

UFO har helt siden oppstarten beholdt denne posisjonen, og teller i dag 23 trafikklærere og 3 kontormedarbeidere.
Vi er representert med 5 avdelinger i Kristiansand, Arendal, Mandal, Lillesand og Søgne.
I tillegg eier UFO Trafikkskole Skandinavisk Trafikksenter AS.

Hvert år velger mer enn 1500 elever å ta føreropplæring ved UFO Trafikkskole.
Vår visjon er; ”våre elever og ansatte skal ikke bli involvert i ulykker innen vårt virkefelt”
For oss betyr dette at alle våre trafikklærere skal ha en høy faglig standard.

Vi skal alltid ha eleven i fokus og tilpasse opplæringen etter elevens behov.

Tlf nummer til UFO er 38 100 400