Sikkerhetskurs bane

Området har vei og øvingsbaner på ca 3,5 km og er på 100 mål

Bygninger og haller for undervisning, kontroll og vedlikehold av kjøretøy

 • 11 vogntog
 • 3 busser
 • 15 medarbeidere

Målet for sikkerhetskursene på bane er å bidra til at bil- og MC førere kan fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelige kjøreforhold og medvirke til å redusere risikoen.
På kursene vil eleven få kunnskap og erfare det tekniske førerstøttesystemer moderne kjøretøy er utstyrt med.

På banen kan elevene erfare og øve på situasjoner som ikke kan øves på vei i sikre omgivelser.

Motorsykkel – kl. A

Motorsykkel – kl. A

Motorsykkelopplæringen på Skandinavisk Trafikksenter bookes av den trafikkskolen du kjører med.

Flere av trafikkskolene på Agder driver MC opplæring.
Skolene bruker banen til:

 • Praktisk grunnopplæring
 • Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk.

Baneleie for praktisk grunnopplæring dekkes av skolene eller betales kontant i kasse.
Sikkerhetskurset i presis kjøreteknikk er i slutten av opplæringen (Trinn 4) og er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på banen.
Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. Baneleien er på kr 610,- og skal betales av eleven eller skolen før kurset gjennomføres i resepsjonen.

Pris
kr. 610,-

Personbil – kl. B

Personbil – kl. B

Sikkerhetskurs bane klasse B bestilles av den trafikkskolen du er elev hos.

Mål for sikkerhetskurs på bane

 • Gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås
 • Lære å sikre personer og gods
 • Forstå hvordan bilens bremse-og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning
Innhold Sikkerhetskurs på bane
 • Mål, organisering og forventninger
 • Sikring av personer og gods
 • Bremsing
 • Kjøring i sving
 • Oppsummering og refleksjon

Pris
1 dag – kr. 1.100,-

Tunge kjøretøy, kl. C-D

Tunge kjøretøy, kl. C-D

Kravet er at eleven skal ha gjennomført veiledningstime i trinn tre, eller tatt ut førerkort i gjeldene klasse.

Eleven kan avvises hvis ikke eleven har nok kjørekunnskaper til å gjennomføre kurset på en meningsfull måte, jmf. § 3. Kursavgiften vil i så måte ikke bli refundert.
Opplæring kan bestilles direkte hos oss eller gjennom skolen som forestår opplæringen.

Kursene går hovedsakelig fra kl 0800 til 1545

 • Tirsdag og Torsdag for klasse CD
 • Onsdag og Fredag  for klasse E
  Ønsker du hotell til rimelig pris så trykk på vårt  bookingskjema
  Kurs C og D
  1 dag – kr. 7.250
Tunge kjøretøy – kl. E

Tunge kjøretøy – kl. E

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane for klassen E til C går vanligvis onsdager og fredager

Kravet er at eleven skal ha gjennomført sikkerhetskurs bane klasse C
Dersom eleven ikke har nok kjørekunnskaper, kan eleven avvises.Kursavgiften vil i så måte ikke bli refundert.
Opplæring kan bestilles direkte hos oss, eller gjennom skolen som forestår føreropplæringen.
Kurset går fra 0800 til 1545. Det er hovedsakelig mandager som benyttes til klasse B.

Pris
Kurs E til C tilhenger til lastebil.
1 dag – kr. 8250
Ønsker du hotell til rimelig pris så trykk vårt bookingskjema

Bedriftopplæring – eventer

Bedriftopplæring – eventer

Hensikten med sikkerhetskurset er å gi sjåførene en mulighet til trening og samtaler på grunnlag av det en vet om ulykker på landeveien.

Mange av de ulykker som skjer på landeveien med tunge kjøretøy er alvorlige.
Ofte medfører slike ulykker store menneskelige tragedier, materielle og miljømessige skader.
Det er spesielt lagt vekt på tiltak som kan medvirke til å redusere risikoen for utforkjøring og velt.
Undervisningen bygger på de erfaringer den enkelte sjåfør har samt lærdom fra konkrete ulykker.

Kurset tilpasses etter behovet til den enkelte bedrift
Skandinavisk Trafikksenter kan også brukes til utstillinger, event og annet bedriftsopplæring:
Banen brukes også til drifting i regi av NAF

Kontakt vår booking på tlf 380 58560