Trafoen

I trafoen har du en anledning til å la følelsene dine møte fornuft

Trafo er en anledning til å lære og unngå å skade andre, unngå å skade deg sjøl og unngå å miste dem du er mest glad i.
Oppleve og lære i spennende – men i trygge omgivelser.

Trafoprosjektet er et trafikksikkerhetsprosjekt i Kristiansand som åpnet 17. mars 2005.
Planlegging, utvikling og byggearbeid tok litt over to år.
Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen Region sør, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand Kommune

Initiativtakere til prosjektet er 4 ungdommer som mistet 4 venner i en tragisk bilulykke i 
november 2002.
Les mer på  http://www.trafoen.no/prosjektrapport/ProsjektrapportHigh.pdf
Deres mål har vært å la ungdom oppleve konsekvensene av en trafikkulykke.
Fram til prosjektet ble åpnet har dette vært en prosess hvor mange har bidradd, og resultatet
er blitt en syntese av alle bidragene.

I tillegg til ungdommene har de viktigste bidragsyterne vært Statens Vegvesen, Vest-Agder
fylkeskommune, Trygg Trafikk, Skandinavisk Trafikksenter og Kristiansand Kommune
. Prosjektet holder til i et eget bygg, Trafoen. Dette har en særegen arkitektur og består av 
fem rom. I fire av rommene vises det film mens det femte rommet er til debrifing og 
undervisning.

Deltakerne går gjennom rommene i en fastsatt rekkefølge og opplever gjennom 
filmene en trafikkulykke på nært hold.
Prosjektet har en fast ansatt veileder som organiserer bruken av Trafoen, rettleder 
deltakerne og leder debrifing og undervisning.

Deltakerne er i første omgang ungdom som skal ta sertifikat klasse B og bruken av Trafoen 
organiseres i samarbeid med de lokale kjøreskolene.

Prosjektet har som målsetning å påvirke elevenes bevissthet, oppfatning og holdning til risiko,
samt øke forståelsen for årsak til og konsekvensen av ulykker.
Du kan lese mer på http://trafoen.no/