Priser

Pakkepriser, førerkort – yrkessjåførutdanning

Klasse D (Buss) kr 35.700

I denne prisen inngår:
 • Teorikurs
 • 18 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • Ulykkesberdskapskurs ( 9 timer)
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Klasse DE kr 8.850 

I denne prisen inngår:
 • 4 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • 2 timers kurs i sikring av last
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Klasse D1 (minibuss) kr 15.000

I denne prisen inngår:
 • 3 timer obligatorisk grunnkurs
 • 8 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • 9 timers kurs i ulykkesberedskap
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Klasse D1E(minibuss) kr 12.600

 • I denne prisen inngår:
 • 2 timer obligatorisk veiledning
 • 2 timers kurs i sikring av last
 • 4 timer sikkerhetskurs på vei
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

 (Ingen teoriprøve)

Klasse C1 (lett lastebil) kr 18.200

I denne prisen inngår:

 • 3 timer obligatorisk grunnkurs
 • 8 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • 9 timers kurs i ulykkesberedskap
 • 9 timers kurs i sikring av last
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Klasse E til C1 (henger til lett lastebil)  kr 9.450

I denne prisen inngår:

 • 8 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Klasse C (lastebil) kr 38.700

I denne prisen inngår:
 • 3 timer obligatorisk grunnkurs
 • Teorikurs
 • 18 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • 9 timers kurs i ulykkesberedskap
 • 9 timers kurs i sikring av last
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Klasse E til C (tilhenger til lastebil) kr 28.500

 • Teori
 • 18 kjøretimer inkl. obligatorisk
 • Leie av bil til 1. oppkjøring

Undervisning ut over det som er nevnt i pakken, betales i henhold til nedenforstående prisliste.

Teori
Grunnkurs Tungbil kr 920
Teorikurs Klasse CD inkl. bøker kr 5.300
Teorikurs Klasse E kr 3.800
Lastesikringskurs alle klasser 3.200
Ulykkesberedskap kr 3.000

ADR kurs
ADR Stykkgods kr 5.000
ADR Tank inkludert stykkgods kr 5.500,-
ADR Sprengstoff inkludert stykkgods kr 5.500
ADR Grunnkurs inkludert tank og eksplosiv kr 6.000

Kjøretimer 
Klasse C kr 1200,- pr time
Klasse D kr 1200,- pr time
Klasse DE kr 1250 pr time
Klasse CE kr 1250,- pr time
Klasse D1 kr 1100,- pr time
Klasse C1 kr 1150,- pr time
Klasse C1E kr 1150,- pr time
Klasse D1E kr 1150,- pr time

Leie av bil til førerprøve kr 2750,- for alle klasser

Yrkessjåførutdanning 
Grunnutdanning person-/godstransport kr 33.000 140 timer
Utvidelse gods-/person kr 14.000 35 timer
Etterutdanning gods-/persontransport  kr 9.900 35 timer
Etterutdanning utvidelse person til godstransport 7,5 timer kr 2900,-
Etterutdanning utvidelse gods til persontransport 7,5 timer kr 2050,-

Gebyrer til Statens Vegvesen

 1. Teoretisk prøve Kr 640,-
 2. Praktisk prøve, klasse B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE Kr 1100,-
 3. Praktisk prøve klasse A1, A2, A Kr 1120,-
 4. Praktisk prøve, klasse T, BE Kr  930,-
 5. Praktisk prøve, utrykningskompetanse Kr 1070,-
 6. Produksjon av førerkort/kompetansebevis Kr 300,-
 7. Fotografering Kr 80,-
 8. Utstedelse av digitale fartsskriverkort Kr 750,-
 9. Utstedelse av digitale fartsskriverkort Kr 340,- ( selvbetjening )

Priser – Sikkerhetskurs bane

Klasse CD kr 7.250

Klasse CE kr 15.500

Klasse E   kr  8.250

Klasse B baneleie kr 1.100,-
Klasse A baneleie kr 610,-

Priser – Transport anleggsfag

Til alle kurs er det arbeidsbøker og prøver

Truckfører kurs
Teori 2.750,-
Går over 4 dager
inkl. teoriprøve samt kompendier og matriell

Teleskoptruck
Teorikurs:
Med kompetansebevis: Kr 2.600,- 6 timer
inkl matriell

Praksisdel:
C2 må foregå i bedrift

All praksis på truck inkludert oppkjøring som avholdes på Skantraf  kr 2.750,-
Oppkjøring på Skantraf i fadderordning kr 1.000,-
Oppkjøring i bedrift  kr 2.500,-
Komplett kurs innholder lån av kompendier og utstedelse av bevis en gang samt oppkjøring på Skantraf

Personløfter kurs 
inkl teoriprøve samt kompendier og matriell

Teori Kr 2.300,-

Lastebilkran kurs
Kun stroppedel
Med kompetansebevis: Kr 5.000.-
Går over 4dager.

Stropp og krandel inkl. praksis

Med kompetansebevis: Kr 10.000.-
Går over 6 dager.pluss praksis

Kun praksis
Med kompetansebevis: Kr 5.000.-

Traverskran 
Første dag:
 HMS- Sikkerhet ,ansvar og kontroll ( alle som innhaver truck –kran –maskin ) slipper første kvelden
Andre dag: Stroppekurs og krankurs
Tredje dag: Fortsettelse av stroppekurs med eksamen
Fjerde dag : Bruk av arbeidsutstyr

Pris pr deltager er Kr 5.000,- Prisen inkluderer kompendier, og utstedelse av beviser
Oppkjøring i bedrift  kr 2.500,-

Anleggsmaskinfører
Teorikurs
Med kompetansebevis: Kr 5 700.-
Går over 3 dager pluss 1 dag bruk av arbeidsutstyr
Praksisdel på forespørsel.
Praksis pr maskin  inkludert oppkjøring som avholdes på Skantraf  kr 16.800,-
Oppkjøring på Skantraf i fadderordning kr 1000,- ( egen maskin må medbringes )
Oppkjøring i bedrift  kr 2500,-

Kurs i varme arbeider
Første 1-10 elever kr 1300,- pr stk
Neste 10-20 elever kr 1100,- pr stk
Deretter 900,- pr stk
Prisen er inkludert kompedier og utstedelse av bevis.
Minimum 6 elever før oppstart av kurs.
Ved reise for avholdning av kurs på bedrifter tilkommer reisekostnad, diett etc

– See more at: http://skantraf.no/300/priser#sthash.rmF70onr.dpuf