Kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Dersom sertifikatet har utløpt kan resertifisering gjennomføres inntil 6 måneder etter utløpsdato etter særskilte bestemmelser.
Arbeidsgiver og arbeidstaker må være innforstått med at et utløpt sertifikat ikke oppfyller forsikringsselskapenes krav og vil få økonomiske konsekvenser ved en eventuell brann som følge av varmearbeid

Kursinnhold:

  • Brannteori
  • Statistikker
  • Lover og forskrifter
  • Brannverntiltak
  • Slokkeøvelse

Sertifikat
Etter gjennomført kurs utstedes sertifikat fra Norsk Brannvernforening.