Kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Skal du utføre varmt arbeid, enten utenfor eller i fast, tilrettelagt arbeidsplass? Da bør du ta kurs i varme arbeider.

Varmt arbeid er arbeid hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Det kan være alt fra åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eler slipeutstyr.

. Det er derfor viktig at de som utfører varmt arbeid har innsikt i hvilken brannrisiko slikt arbeid kan innebære, og vet hvordan man hvordan man skal arbeide slik at  brann ikke oppstår.  Det er Det er viktig at prosedyrer og rutiner for utførelse av varmt arbeid på arbeidsplasser er innarbeidet i virksomhetens internkontroll.

Gjennom et kurs i varme arbeider får du relevant teoretisk og praktisk opplæring av hvordan man skal utføre varmt arbeid. Kurset går gjennom hvorfor man trenger opplæring i varme arbeider, inludert bruk av slukkemidler, samt sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid. Undervinsningen består av en fordeling mellom teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Normalt varer et kurs i varme arbeider èn dag. Etter gjennomført kurs må du bestå en teoretisk prøve for å vise at du har tilegnet deg tilstrekkelige kunnskaper.

Et kurs i varme arbeider krever ingen forkunnskaper og gir et varme arbeider sertifikat som har en gyldighet på 5 år.

Meld deg på et kurs i varmt arbeid i dag!

Kursinnhold:

  • Brannteori
  • Statistikker
  • Lover og forskrifter
  • Brannverntiltak
  • Slokkeøvelse

Sertifikat
Etter gjennomført kurs utstedes sertifikat fra Norsk Brannvernforening.