Førerkort tungbil

Velger du Skandinavisk Trafikksenter til din føreropplæring for tunge kjøretøy er du i trygge hender. Vi er idag Norges ledende senter innen trafikksikkerhet og føreropplæring. Våre lærere er høyt utdannet og klar for å gi deg den beste opplæringen.

Er du klar for å ta det første skrittet mot ny kunnskap?

Lett Lastebil – klasse C1+E

Lett Lastebil – klasse C1+E

Dersom du ønsker å kjøre bil / lastebil med totalvekt mellom 3500 kg og 7500 kg må du ha denne førerkortklassen.

Obligatorisk praktisk opplæring 

 • Trinn 1 Grunnkurs (3 timer)
 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap (9 timer )
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg (4 timer)
 • Trinn 4
 Kurs i sikring av last (9 timer)

Klasse E til C1 
Lastebil med totalvekt max. 7500 kg + tilhenger max. 4500 kg.


Obligatorisk praktisk opplæring
Det er ingen teoriprøve, men det er krav til en obligatorisk opplæring:

 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg( 4 timer)
Priser
Lastebil – klasse C+E

Lastebil – klasse C+E

Dersom du ønsker å kjøre lastebil registrert for over 7500 kg må du ha denne førerkortklassen

Førerkortet kan erverves fra fylte 18 år, men er da begrenset til lett lastebil med totalvekt mellom 3500 kg og 7500 kg og større lastebiler som ikke går inn under kjøre- hviletidsbestemmelsene inntil fylte 21 år.

Obligatorisk praktisk opplæring 

 • Trinn 1 Grunnkurs (3 timer)
 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg (6 timer)
 • Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap ( 9 timer )
 • Trinn 4 Kurs i sikring av last ( 9 timer)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på bane ( 9 timer)

Krav klasse E til C: Lastebil m/ henger.

Obligatorisk praktisk opplæring

 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg (10 timer)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på bane (9 timer)
Priser
Minibuss – klasse D1+E

Minibuss – klasse D1+E

Dersom du ønsker å kjøre bil som er registrert for mellom 8 og 16 passasjerer + fører må du ha denne førerkortklassen.

Obligatorisk praktisk opplæring 

 • Trinn 1 Grunnkurs (3 timer)
 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap ( 9 timer )
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg ( 4 timer )

Krav til klasse E til D1

Det er ingen teoriprøve, men det er krav til obligatorisk opplæring samt oppkjøring.

Obligatorisk praktisk opplæring

 • Trinn 2 Veiledningstime(1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime(1 time)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei(4 timer)
 • Trinn 4 Kurs i sikring av last( 2 timer)
Priser
Buss – klasse D+E

Buss – klasse D+E

Dersom du ønsker å kjøre buss som er registrert for mer en 16 passasjerplassermå du ha denne førerkortklassen.

Obligatorisk praktisk opplæring

 • Trinn 1 Grunnkurs (3 timer)
 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg (6 timer)
 • Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap ( 9 timer )
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på bane ( 9 timer)

Krav til klasse E til D – Buss med tilhenger

Obligatorisk praktisk opplæring

 • Trinn 2 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 3 Veiledningstime (1 time)
 • Trinn 4 Kurs i sikring av last (2 timer)
Priser

Yrkessjåførutdanning

Grunnutdanning

Skandinavisk Trafikksenter er godkjent av Vegdirektoratet som undervisningssted for både grunnutdanning og etterutdanning.

Yrkessjåførkompetanse oppnås ved gjennomført grunnutdanning eller ved fornyelse etter retningslinjer gitt av Vegdirektoratet.

Fullstendig grunnutdanning er på 280 timer.
Personer som har oppnådd yrkessjåførkompetanse på bakgrunn av dette og bestått prøven på YSK
kan utføre person og godstransport i samsvar med sin førerrett.

Komprimert grunnutdanning er på 140 timer.
Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom komprimert grunnutdanning og bestått prøve, kan fra fylte:

 • 18 år: Utøve godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klasse C1 og C1E
 • 21 år: Utøve godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klasse C og CE
 • 21 år: Utøve persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klasse D1 og D1E
 • 21 år: Utøve persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerrett i klasse D og DE
 • 23 år: Utøve persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klasse D og DE

Ved utvidelse av kompetanse fra persontransport til godstransport eller omvendt kreves ytterligere utdanningen:

 • 70 timer og bestått prøve ved fullstendig utdanning
 • 35 timer og bestått prøve ved komprimert utdanning
Priser