ADR kurs

Kurs i transport av farlig gods

Skandinavisk Trafikksenter
er godkjent av DSB som ADR kursarrangør.

Vi har hele året fast oppsatte kurs.

  • helgekurs med grunnkurs inkl. klasse 1 og brann/førstehjelp.
  • tankkurs.
  • klasse 7 kurs på forespørsel.

Et ADR kurs skal inneholde:

Teoretisk gjennomgang av ADR bokens oppbygging og funksjon, samt praktisk anvendelse. En gjennomgang av andre aktuelle emner. 
Arbeidsoppgaver til ADR boken og andre aktuelle emner. 
Teoretisk og praktiske øvelser i skadestedsledelse, førstehjelp og brannslukking.

Til alle kurs er det arbeidsoppgaver og prøver.